۱۳۸۸ اسفند ۹, یکشنبه

شیوه استالینی

شیوه استالینی
..
شیوه استالینی محکوم است.
آیا مردم با اسم استالین مخالف هستند ، یا با شیوه عمل او
در مورد مردم و کشتارهای دسته جمعی اش؟
‫مسلم است که با شیوه عمل او مخالفت می شود.
‫آیا اگر اسم او مثلاْ بجای استالین − امیروف بود − آیا روش او
‫مورد انتقاد نبود؟
‫چرا، آنموقع هم مردم از شیوه و روش - امیروفی - ‫انتقاد می کردند.
‫پس « شیوه عمل » بطور کلی مورد انتقاد است و برای شناسائی
شیوه و روش ، نام معروفترین استفاده کننده از آن شیوه را بر
‫روی آن روش گذاشته اند.
‫روش استالین ، وادار کردن مخالفین خودش ، ‫به زور به تایید
‫او و راه او و سیستم اداره کردن او بود.
آیا اگر استالین ریش می گذاشت و لباس یک کشیش را می پوشید ،
‫یا لباس یک ملای مسلمان را بخود می پوشید ،
‫و قیافه مردانی را که در راه راهنمائی مردم بسوی خدا ‫، کار می کنند
‫بخود می گرفت ، آیا عمل و روش او مورد تائید قرار می گرفت ؟
‫مسلما نه ، همانطور که از کشیش های متعصب قرون وسطای اروپا
‫ابراز تنفر می شود.
‫چند ماه پیش ، دادگاه بین المللی،
رهبری آفریقائی را به جنایت علیه بشریت‫ محکوم کرد .
‫مردی با کت شلوار و کراوات که ۲۰۰,۰۰۰ نفر را به کشتن داده بود.
‫فرقی‫ نمی کند که شخص رهبر، چه لباسی بر تن، و چه ظاهری داشته باشد.
‫و در کجای دنیا باشد ،
‫باید رفتارش ، عملش و گفتارش مورد قبول و پسند مردم و جامعه باشد.
‫با اظهار اینکه ، من چنین کارهائی را برای خدا انجام میدهم و همه باید
‫دنباله رو ، راهی باشند که من نشان میدهم و اگر موافق نظر من نباشند ،
‫مردم را بدستور من ‫کتک می زنند ، بازداشت می کنند و اگر
‫بازهم بر عقیده خود پافشاری کنند ، ‫کشته می شوند . این شخص دارد
بنام خدا ، با ظاهر فریبی و ‫عوام فریبی و ادعای خدمت به خدا ،
‫کاری خلاف انسانیت و بشریت می کند و او محکوم است، حالا هرچقدر هم
‫میخواهد ریش داشته باشد و هر چقدر می خواهد عمامه اش بزرگ باشد.
--
‫مَثلی است معروف :  الاعمال بالنيات.
‫نیت های مردم و منظورشان با ، عملشان مشخص می شود.
‫اگر کسی مردم را با زجر و شکنجه و کشتار ، وادار به کاری می کند ،
‫او نیتش پلید است و کارش خطاست ، اگر چه به زبان می گوید این
‫کار ها را برای خیر و صلاح مردم و رضای خدا انجام می دهم.
‫..
‫سوز
‫ ۳۰ امرداد ۱۳۸۸ − 21.08.2009

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر