۱۳۸۷ بهمن ۴, جمعه

‫او باما Obama 2009-2

‫او باما 2
‫..
‫در نگاهی کوتاه به مسیر و تحولات رسیدن اوباما به
‫ریاست جمهوری ، د یده می شود ، چهار پنج سال پیش ،
‫بطور اتفاقی ، یک ‫سناتور ، از " انتخاب شدن مجدد " به سناتوری
‫منصرف میشود . و چند نفر از سناتور های دیگر بطور متحد می گو یند:
اوباما خودش را کاندید کند و بلافاصله با انتخاب او موافقت میشود
‫و ایشان به عضویت سنا ، پذیرفته می شود .
‫و گرنه جای خالی برای ‫عضویت ایشان وجود نداشت ،
‫و معلوم نبود که آیا باین زودی ها بتواند شانس
‫انتخاب شدن در سنا را داشته باشد .
‫و او در عرض چهار سال بسرعت برق و باد ‫پله های ترقی را
بالا رفت ،‫تا کاند ید شدن برای ریاست جمهوری .
‫و ... بطور اتفاقی از چهار پنج سال پیش.....
‫شرکت هایی با هم آهنگی نا نوشته شروع می کنند به
‫کاری یکسان انجام دادن و وام های بدون پشتوانه برا ی خرید خانه
به مردم ‫میدهند و بعد این مشتری ها را به بانک ها می فروشند و
حق و حساب ‫خودشان را می گیرند و کنار می روند .
‫و میمانند بانک ها و مشتریان بی پشتوانه یه مالی .
‫گویا این وام گستری های بی قاعده و نا اصولی فقط برای خرید خانه
‫داده نشده و در زمینه های مختلف بوده است .
‫این شرکت های معتبر نما ، توسط نفوذ و دوستانی که در اطراف دنیا
‫داشتند ، بانک های مختلف از سراسر دنیا را هم به این معامله ها
‫تشویق و یا به نحوی راضی می کردند .
‫با جمع سر انگشتی ، بدهی کشور های مختلف جهان به مبلغی ‫حدود
‫پنج هزار میلیارد دلار می رسد . یعنی پنچ با دوازده تا صفر جلویش .
‫این پول ها کجاست ؟
‫حالا بفرض حالت بازار کاذب ، باعث بالا بودن این مبلغ شده است ولی
بیش از ‫نصف بیشتر این پول که واقعی است .
‫حالا باید منتظر بود و دید که برای این سناتور جوان با ایده های عالی
‫و شور انقلابی ، با سیمای جالب و صدای گیرا و کاراکتر خوب ،
‫چه آشی پخته اند و چه چیز هایی را می خواهند سر ِ او خراب کنند یا
‫چه نشدن هایی را بپای او بنویسند .
‫..
‫سوز
‫سوم بهمن ۱۳۸۷ -- ‫22.01.2009

۱۳۸۷ بهمن ۱, سه‌شنبه

اوباما 2009 Obama

‫اوباما
..
‫آمادگی برای انتقال ریاست جمهوری از بوش به اوباما با شور
‫و هیجان ز یاده از حد دنبال میشود . در خیلی از کشورهای
‫جهان بحث و صحبت های خیلی ز یادی هر روز مردم را مشغول
‫ این انتخابات می کند.
‫این پیشواز رفتن برای انتقال ر یاست جمهوری در هیچ
‫دوره ای سابقه نداشته و به این مفصلی هم نبوده است؟
تبلیغات شدیدی است که انتخاب یک رییس جمهور
‫افر یقایی‫ تبار و تیره پوست نشان یک دموکراسی کامل است
‫که در واقع چنین هم هست ، ولی نه با اینهمه سرو صدا ،
‫یکجای کار ایراد دارد !!
.... .....
این همان کشوری است که ، همین چند ماه پیش ،
نزدیک هزار میلیارد بدهی درش ایجاد شد .
کسی بدنبال شرکتهای مسئول این نابسامانی اقتصادی نیست.
با وابستگی اقتصاد کشور های ارو پا و آسیا ، حدود ده - دوازده تا
از کشور ها ، از هشتصد میلیارد و رقم های کمتر تا دویست و
صد میلیاردرا باید به سیستم اقتصاد خود تزریق کنند ،
تا مقدار ورشکستگی ها وبیکاری را کمتر کنند .

البته با این تزریق پول به اقتصاد ، مقداری از شدت
بحران کم می کنند . بحران سر جای خود باقی است .
گویا این همه سرو صدا برای ایجاد شور و حال در مردم است که ‫یکنوع
حالت عادی زندگی را تداعی کنند و کسی نپرسد که بابا پولها کجا رفت
پولها چی شد ؟ مبلغی حدود حداقل چهار -پنج هزار میلیارد دلار است.
‫مردم از رفتار رییس جمهور قبلی راضی نیستند ، از مخارجی که
اینور و انور‫دنیا کرده ناراحت هستند .
نام امریکا آن درخشش سابق را ندارد .‫با این بزرگ نمایی
و بیش از حد سرو صدا کردن ، می خواهند حواس ها را‫یه جور دیگر
مشغول کنند . اسم امریکا دوباره با خو بی برده شود و برق بزند
‫اوباما 2009 Obama
....
سوز
19.01.2009