۱۳۸۸ اسفند ۹, یکشنبه

آقایان علما ۲

آقایان علما ۲
‫..
ابوعلی سینا دانشمند ، فیلسوف و پزشگ‫ بزرگ ایرانی بود.
‫می گویند که او را گفتند ، ای خواجه :
‫شراب طول عمر را کم می کند.
‫ابوعلی سینا گفته است:
‫ما به پهنای زندگی و عمر ، کار داریم ، نه به طول آن
‫−
‫پهنای ِ زندگی ؟!! واقعا جای تامل دارد!
آنها که شصت سال ، هفتاد ، هشتاد یا نود سال عمر دارند ،
‫آیا در پهنای زندگی شان چه کرده اند ؟‫
‫وقتی به طول زندگی خود نگاه می کنند ، آیا
‫از عرض و پهنای زندگی شان راضی هستند ؟
‫آیا عملشان درست بوده است؟
‫−
‫آیا ساکت نشستن در برابر ظلم و تحمل بی احترامی و بی عدالتی،
‫و خودداری از اعتراض به آزار شدن،
‫برای ِ طولانی کردن ِ عمر، آیا ارزش این طول ِ عمر را دارد؟
‫آیا برای ادامه یه عمر و طولانی تر کردن ِ آن ،
باید به عقیده و آرمان ِ زندگی ‫پشت کرد
و در هر حالی به ادامه و طول عمر ِ بیشتر اندیشید و نه چیز دیگری؟
‫−
‫آنها که معلم دین و مذهب و اخلاق و آزادی و آزادمردی و آزادگی بوده اند،
‫و مردم را به عدالت، به حمایت از درماندگان دعوت می کردند و شغل آنها
‫هدایت مردم بسوی خداوند است، آخوند، ملا، واعظ، روحانی ...
‫چرا پس تقریبا همه شان، ساکت نشسته اند؟
« ‫چند صد هزار نفر ساکت، پنج شش نفر حق طلب که اعتراض کرده اند »
‫از کودکی بیاد داریم در مراسم عزاداری محرم، ده روز تا، تاسوعا و عاشورا
‫سخنرانی ها در تجلیل از مقام امام حسین (ع) بود و دلاوری یه او و دفاع از
‫حق و مبارزه با نا حق، مبارزه با زور،
مبارزه با بی خدائی، مبارزه با بی دینی.
‫-
‫کجا هستند آن منادیان ِ آزادی خواهی به رَوِش امام حسین (ع) ؟
آخوند ها، ملا ها، حجت الاسلام ها و مخصوصا آیت الله ها وظیفه دارند
‫در صف جلو و جزو اولین افرادی باشند که،
‫صحنه یه دفاع مردم ایران در مقابل ‫ظلم و زور حکومت را آرایش می دهند.
‫-
کجا هستند ملایان و آخوندهائی که مردم را در هر فرصتی به مظلومیت
‫‫‫امام حسین (ع) می گریاندند و جور و ظلم حکومت و اسلام دروغین حاکمان
‫زمان علی (ع) و امام حسین (ع) را نکوهش می کردند .
‫می گفتند معاویه و یزید، نماز هم می خواندند ولی اسلام دروغین داشتند.
آنها فرزند پیامبر، نوه پیامبر را کشتند و به اسلامی بودن ‫تظاهر کردند،
‫زیرا می خواستند حکومت را در دست خود نگهدارند.
-
‫‫اگر امروز و این روزها، ملایان و آخوند ها با همان لباس که
‫نماد راهنمای مذهبی بودن آنان است، در صف های مردم نیایند و
‫به ظلم حکومت اعتراض نکنند، دیگر جائی در میان مردم نخواهند داشت.
‫−
‫آخوند و ملا، کلماتی هستند که بلافاصله این افراد را در ذهن ظاهر می کنند
‫و استفاده از این کلمات، به هیچ وجه، بی احترامی به این اشخاص نیست.
‫−
‫آخوند ها و ملا ها و یا روحانیون، این روزها و امروز
باید در صف اول ِ مردم ‫در خیابان ها راه بروند
و به روش حکومت اعتراض کنند . اگر حکومت به آنها ‫هم حمله کرد
و آنها را هم کتک زد و بازداشت و زندانی کرد ، آنوقت همه مردم و
‫روحانیون می بینند و باورشان می شود
که این حکومت ، ‫ظاهری اسلامی دارد
‫ولی ‫حکومتی ظالم ‫است و بر خلاف انصاف و انسانیت عمل می کند.
‫−
‫حالا، اگر روحانیون جنبشی از خود نشان بدهند و با مردم حرکت کنند،
آبروئی ‫برای خود دست و پا خواهند کرد و بعد از این هم در میان مردم
اعتبار و احترامی ‫خواهند داشت ،
و در آینده ، مردم آنها را روحانی نما نخواهند گفت .
‫مردم نخواهند گفت : ملا ها از هر طرف باد بیاد ، بادش می دهند.
‫در آینده کمتر آدمی خواهد گفت:
‫واعظان کین جلوه بر محراب و منبر می کنند
‫چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند
‫−
‫آقایان بیائید به طول زندگی یه خود پهنا بدهید ، معنا بدهید.
‫چه می گوئید آقایان ؟
‫چه می کنید آقایان ؟
چه شده است ‫آقایان ؟
‫از آموزش ِ آزادگی یه ‫‫‫امام حسین (ع) به مردم ،
آیا خودتان اندک بهره ای برده اید ؟
‫آیا از آزاد گوئی یه زینب کبرا و افشا گری اش و تبلیغ این آزاد گوئی های
آن شیر زن ‫اندک بهره ای برده اید ؟
‫از روایت :
رطب خورده منع رطب چون کند ، از پیامبر اسلام چه آموخته اید ؟
آن حضر‫ت نشان می دهد :
« ‫آنچه را که به مردم توصیه می کنی ، خودت اول انجام بده »
اگر به مادر آن پسر می گوید برو و فردا بیا
( در حالیکه جمله امروز و فردا یکی است)

‫و فردای آن روز به پسر می گوید : پسر جان خرما نخور !
‫برای این است که پیامبر خودش در آن روز خرما خورده است .
و فردا خود را ‫موظف می بیند که خرما نخورد .
بعدا ، نخوردن خرما را به دیگری توصیه می کند.
‫این است درس پیامبر اسلام:
آنچه را از رشادت و شجاعت ِ امامان به مردم ‫آگاهی می دهید ،
خودتان اول انجام دهید ، شما الگو باشید .
‫شما نمایندگی تان برای ‫‫‫امام حسین (ع) و امامان بیشتر است تا بقیه مردم.
‫..
‫سوز
اول آذر ۱۳۸۸ − 22.11.2009

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر